6-8 மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

தலைப்புகள்

வகை 5 நாடகம்

தலைப்புகள்

1. குழந்தைத் தொழிலாளர் ஒழிப்பு


2 உழைப்பின் மேன்மை


3. சமத்துவம்


4. வானம் வசப்படும்


5. முதியவர் போற்றுதும்வகை 6 மொழித்திறன்

பேச்சுப்போட்டி (தமிழ்)

தலைப்பு

1. கல்வியின் சிறப்பு

பேச்சுப்போட்டி (ஆங்கிலம் )

தலைப்பு

1. Why is Education important?

வகை 6: மொழித்திறன்

ஒப்பித்தல்

1. இனியவை கூறல்


2. அன்புடைமை

வகை 6: மொழித்திறன்

கட்டுரை போட்டி (தமிழ்)

1. பெண் விடுதலை

கட்டுரை போட்டி (ஆங்கிலம்)

1. Women's liberation
வகை 6: மொழித்திறன்

பட்டிமன்றம்

தலைப்பு:

தொலைகாட்சி பார்ப்பது

கல்வியை

பாதிக்கிறது/ பாதிக்கவில்லை
9-10 வகுப்புகளுக்கான போட்டிகளின்

தலைப்புகள்

வகை 1: கவின்கலை/நுண்கலை

1. தலைப்பை ஒட்டி வரைதல்

1. குழந்தைகளின் உலகம்


2. இசை கேட்கையில் மனதில்


தோன்றுவது என்ன?


2. எதிர்கால கனவை வரைதல்

1. வருங்காலத்தில் என்னவாக போகிறேன்


2. காண விரும்பும் உலகம்


3. இலக்கியக் காட்சிகள் ஓவியம் வரைதல்

1. சிலப்பதிகாரம் பூம்புகார் நகரக்காட்சிகள்


2. சிலப்பதிகாரம் -கவுந்தி அடிகளோடு கண்ணகியும் கோவலனும் மதுரை நகருக்குள் நுழையும் காட்சி


4. நவீன ஓவியம்

1. இயற்கையை நேசி


5. கார்ட்டூன் கேலிச்சித்திரம் வரைதல்

1. சமூகப் பிரச்சனைகள்

வகை 8: நாடகம்

1. தெருக்கூத்து

2. சமூக நாடகம்

3. வீதி நாடகம்

4. தனி நபர் நடிப்பு

தலைப்புகள்

1. சாதியற்ற சமுதாயம்


2. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்


3. வியத்தலும் இலமே இகழ்தலும் இலமே


4. புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்


5. எது அநீதி


வகை 9: மொழித்திறன்

அ. உடன் தலைப்பில் பேசுதல்

1. சமூக மாற்றத்தில் பங்கு


2. மனித நேயம் மலரட்டும்


3. ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே

ஆ. இலக்கிய உரைவீச்சு

1. திருக்குறளை ஏன் உலகப் பொதுமறை என்கிறோம்

இ. தலைப்பை ஒட்டி/வெட்டி பேசுதல்

1. திரைப்படங்களால் சமூகத்திற்கு நன்மையே/தீமையே


2. பேச்சுப்போட்டி - ஆங்கிலம்

அ. Students' contribution to social changes


3. திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்

அ. நட்பு


ஆ. கல்லாமை


இ. வாய்மை

கட்டுரை போட்டி - தமிழ்

1. பாரதிதாசன் பாடல்களில் சமூக உணர்வு


2. பாலின சமத்துவம்

நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரவேற்புரை/நன்றியுரை தயாரித்தல்

1. உங்கள் நடைபெறும் தமிழ் மன்ற தொடக்க விழாவிற்கான வரவேற்புரை/நன்றியுரை
மேலும் விவரங்களுக்கு

கீழே உள்ள லிங்க் மூலம்

திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

pdf

👇👇

பதிவிறக்கம் செய்ய இதை அழுத்தவும்

Post a Comment

Previous Post Next Post