உங்கள் பான் கார்டுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய.

.ஏப்ரல் 1, 2022 முதல் 3 மாதங்கள் வரை ₹500 உடன் கூடிய அபராதத்துடனும

அதற்கு பிறகு ₹1000 த்துடன் கூடிய அபராதத்துடன் மட்டுமே ஆதார் எண்ணை இணைக்க முடியும் - மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு


Click here to check
Post a Comment

أحدث أقدم