https://youtu.be/bphvcRZQCCU


எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் கட்டக ஆன்லைன் பயிற்சி இப்போது இருபது கேள்விகளுடன் ஆரம்பமாகி உள்ளது..

          👇👇👇


    https://tntp.tnschools.gov.in/exam

Post a Comment

Previous Post Next Post