தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் மார்ச் 2 வரை பொது முடக்கம் நீட்டிப்பு : முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

மழைலையர் பள்ளிகள் , விளையாட்டு பள்ளிகள் திறக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி.
நர்சரி , மழைலையர் பள்ளிகள் திறப்பு கோப்புக்காட்சி நர்சரி , மழைலையர் பள்ளிகள் , விளையாட்டு பள்ளிகள் திறக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி.
தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் மார்ச் 2 வரை பொது முடக்கம் நீட்டிப்பு :
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

Post a Comment

Previous Post Next Post