நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளுக்கு மட்டும் 19.02.2022 அன்று பொது விடுமுறை அறிவித்து அரசாணை வெளியீடு!!!


Click here to download pdf

https://drive.google.com/file/d/1Q96HXCgxPoCTmVXlnFkOvu31mH0S2Sth/view?usp=drivesdk


Post a Comment

Previous Post Next Post