*ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களை மட்டுமே சிறுபான்மை பள்ளிகளில் ஆசிரியராக முடியும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு நாள் : 08-02-2022*
https://drive.google.com/file/d/1tthQYqoJlLKBoEXBZETYOsWegItZflRv/view?usp=drivesdk

Post a Comment

Previous Post Next Post