நமது குழுவின் சார்பாக 10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


நமது Biturl குழுவானது மாணவர்களின் கல்வி நலனுக்காகவும் அவர்களின் கல்வி திறனை மேம்படுத்தவும் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்த உதவும் வகையிலும் பல்வேறு வகையான வழிகாட்டுதல்களையும் கையேடுகளையும் அளித்து வருகிறது. இந்த பதிவானது மாணவர்களின் பயிற்சிக்கு உதவும் என நம்புகிறோம்.இதனை பயன்படுத்தி பயிற்சி பெற்று மாணவர்கள் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாழ்த்துகிறோம். மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும். 

நன்றி

 

Post a Comment

Previous Post Next Post