நமது குழுவின் சார்பாக 12ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்திற்கான வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கின்றோம். இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post