நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம்  வகுப்புக்கான அனைத்து பாடங்களுக்கான கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பதிவு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். மாணவர்கள் இதை பயன்படுத்தி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post