நமது குழுவின் சார்பாக 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் பாடத்திற்கான கற்றல் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் வகையிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 


 

Post a Comment

Previous Post Next Post