தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்கான கேள்வி மற்றும் பதில்

Module - 1 ( 09.02.2022 - 12.02.2022 )
Ennum Ezhuthum Training - Module 1 - Quiz Question - Download here
Ennum Ezhuthum Training - Module 1 - Quiz Answer - Download here
https://drive.google.com/file/d/1x9-irDqQv9rAU6NTuJQsrPqEt5QbugAg/view

Post a Comment

Previous Post Next Post